Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ

Võru

Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ on haigekassa lepingupartner Võrus. 
Kindlustatutele on visiiditasu 5 eurot aastas. 
Asukoht: Jüri 16, Võru

Tartu

Jaansoni Psühhiaatriakeskus osutab haiglavälist psühhiaatrilist eriarstiabi lähtudes kehtivast seadusandlusest ning kliinilistest headest tavadest.
Patsientide rahuloluküsimustiku tulemusi saab lugeda siin.

Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ registrikood on 11203456, postiaadress Jüri 16 Võru 65608

Tartus on vastuvõtt tasuline, hind kokkuleppel.
Asukoht: Ludvig Puusepa 3, Tartu 

Töötajad

Registratuur

Patsientide registreerimine arsti juurde toimub